Resurse curriculare / Curriculumsressourcen

MOTTO:

‘’Curriculum-ul este ceea ce li se întâmplă copiilor în şcoală ca rezultat a ceea ce fac profesorii. Aceasta include toate experienţele copiilor, pentru care şcoala ar trebui să-şi accepte responsabilitatea.’’

„Mit Curriculum wird jenes bezeichnet, was Kindern in Schulen geschieht, als Resultat von dem, was die Professoren unternehmen. Dazu gelten auch alle Erfahrungen der Kinder, für die die Schule die Verantwortung übernehmen müsste.”

An şcolar 2019-2020

Conform Metodologiei–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.5460/12.11.2018, ANEXA NR. 19, art. 3 (a) ,,elaborarea ofertei școlii și stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor,, se realizează ,,până la 15 februarie 2019,, pentru ,,constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2019-2020 și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) şi (3) din Metodologie,,.

 1. Plan cadru CDS 2019 – 2020
 2. CDS PROGRAME NATIONALE IN VIGOAREpdf
 3. Tipuri de CDȘ posibile pentru gimnaziu – valabil pentru clasele a VIII-a
 4. ORDIN nr.3449 din 15.03.1999 – legislație CDȘ-uri
 5. FISELE DE OPTIUNI CDS PE CLASE 2019-2020
 6. Oferta CDS pentru invatamantul primar – an scolar 2019-2020
 7. Oferta CDS pentru invatamantul gimnazial-an scolar 2019-2020
 8. OMEC 3638 din 2001 Planuri-cadru de invatamant pentru clasele a V-a – a VIII-a – valabil pentru clasele a VIII-a
 9. OMENCS 3590 din 5.04.2016 Plan-cadru de învatamant pentru gimnaziu – valabil pentru clasele V-VII
 10. ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018 pentru modificarea și completarea nr. 3.590 din 2016
 11. 1_OMEN_3.371_12.03.2 013 privind aprobarea planurilor-cadru inv_primar si a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de invatamant
 12. Precizari_OMENCS 3590_2016_Predarea intensiva a Limbii moderne 1