Resurse curriculare / Curriculumsressourcen

MOTTO:

‘’Curriculum-ul este ceea ce li se întâmplă copiilor în şcoală ca rezultat a ceea ce fac profesorii. Aceasta include toate experienţele copiilor, pentru care şcoala ar trebui să-şi accepte responsabilitatea.’’

„Mit Curriculum wird jenes bezeichnet, was Kindern in Schulen geschieht, als Resultat von dem, was die Professoren unternehmen. Dazu gelten auch alle Erfahrungen der Kinder, für die die Schule die Verantwortung übernehmen müsste.”

An şcolar 2024-2025

Conform Metodologiei–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, Anexă la OME, ANEXA NR. 19, I.3.(a) ,,elaborarea ofertei școlii și stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor,, se realizează ,,până la 20 ianuarie 2024,, pentru ,,constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2024-2025 și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie,,.

Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii- O.M.E.C. 5915/02.11.2020 – OMEC 591502.22.2020 privind CDS-urile din anul școlar 2021-2022

 Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului Național în România.  Implementarea Curriculumului Național în România.

OMEC 5765 din 15 oct 2020 REPERE PT PROIECTAREA CURRICULUMULUI NATIONAL

METODOLOGIE din 5 februarie 2021 privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii

https://www.edupedu.ro/metodologia-pentru-curriculumul-la-decizia-elevului-din-oferta-scolii-ar-putea-fi-aprobata-in-martie-2024-proiect-orele-se-pot-desfasura-cu-elevi-din-clase-diferite-prevede-noua-lege-a-educatiei/

 

Programe

 1. OMENCS 3590 din 5.04.2016 Plan-cadru de învatamant pentru gimnaziu – valabil pentru clasele V-VIII
 2. ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018 pentru modificarea și completarea nr. 3.590 din 2016
 3. 1_OMEN_3.371_12.03.2 013 privind aprobarea planurilor-cadru inv_primar si a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de invatamant
 4. Precizari_OMENCS 3590_2016_Predarea intensiva a Limbii moderne 1

An școlar 2024-2025

Oferta școlară curriculară:

Oferta curriculara 2024-2025 primar

Oferta curriculara 2024-2025 gimnaziu

Analiza de nevoi

Calendar elaborare si aprobare CDS 2024-2025.

An scolar 2023-2024

CENTRALIZATOR CDS PRIMAR 2023-2024

CENTRALIZATOR CDS GIMNAZIU 2023-2024

An scolar 2022-2023

 1. Plan-cadru-CDS-2022-2023
 2. Etape si precizari legislative CDS
 3. CDS PROGRAME NATIONALE IN VIGOAREpdf
 4. Model-fisa-avizare-optional Anexa 
 5. CDS-programe scolare in vigoare ciclul primar
 6. Centralizator propuneri optionale CDS 2022-2023 ciclul primar si gimnazial

CDS votat 2021-2022

 1. CDS pentru invatamantul primar – an scolar 2021-2022
 2. CDS-pentru-invatamantul-gimnazial-an-scolar-2021-2022
 3. Analiza CDS an scolar 2021-2022 ciclul primar
 4. Analiza CDS an scolar 2021-2022 ciclul gimnazial

Atentie!

Disciplinele opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • asigură diversificarea activităţilor de învăţare, în funcţie de nevoile şi de aspiraţiile elevilor;
 • pot fi derivate din oricare dintre disciplinele de învăţământ, constituindu-se astfel într-o ofertă educaţională care răspunde interesului elevilor pentru un anumit domeniu de studiu;
 • pot introduce un nou obiect de studiu, în afara celor prevăzute în trunchiul comun, structurat în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare.

Proiectarea curriculumului elaborat în şcoală are ca repere interesele elevilor, resursele umane şi materiale ale şcolii, precum şi nevoile şi specificul comunităţii locale.