ADMITERE în învățământul liceal, an școlar 2020-2021

Va comunicam schimbarile legislative si noutatile privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

Inscrierea elevilor la Evaluarea Nationala va fi realizata de secretariatul scolii in perioada 2-5.06.2020.

Instruirea cu părinții și elevii (pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare) este organizata  prin mijloace electronice de comunicare (videoconferință on-line) – miercuri: 03.06.2020, orele: 13:00 (link-ul va fi trimis pe grupurile parintilor de WhatsApp).

 Graficul şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

Baza de date comisii pentru Admitere

Procedura inscriere vocational

02_Calendar_liceu_2020

04_Fisa_inscriere_2020_inv liceal

05_Fisa_inscriere_2020_aptitudini_lb straine

06_Plan scolarizare Liceu_2020

10_Plan scolarizare Inv profesional_2020

14_Plan scolarizare Dual_2020

15_Informatii_2020

OMEC 4115 / OMEC 4267 /  OMEC_4248_EN / OMEC-OMS 4266-840- suspendare cursuri si activ. in perioada 2-12.06 /  Procedura 26361 din 2020

MO 442bis-Anexe la ordinul MEC 4317 din 2020 (1)

Notă fișe de admitere 2020-2021

ORDIN nr. 4.317 din 21 mai 2020

ORDIN nr. 4.324 din 22 mai 2020 ORDIN nr. 4.325 din 22 mai 2020

Precizări admitere bilingv și intensiv clasa a IX-a SB

PROCEDURA VERIFICARE CUNOSTINTE LIMBA MATERNA 2020

PREGĂTIREA PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ

Elevii de clasa a VIII-a care vor participa la Evaluarea Națională din acest an vor respecta deciziile impuse de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Sănătății.

Programarea in scoala si on-line:

Program pentru pregatire clasele a VIII-a 2-12.06.2020

Grupele: Grupe pregatire clasele a VIII-a 2-12.06.2020

Inscrierea în Clasa Pregătitoare 2020 – modificari legislative

Informari privind înscrierea în  învățământul primar an școlar 2020-2021, conform ORDIN nr.4244 / 12.05.2020  (M.OF. nr.390 / 14.05.2020)

I. Situatia copiilor ce împlinesc vârsta de 6 ani (în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020)

  • Pentru cei care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor/tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar.
  • Pentru cei care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate – evaluarea dezvoltării copiilor, aflati in situatia mentionata, se efectuează de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE)

II. Inscrierea copiilor

1. Situatia 1parintii care au inscris copilul si au validat inscrierea acestuia la scoala (au fisa inregistrata si semnata) – asteapta afisarea rezultatelor.

2. Situatia 2– parintii care nu au inscris copilul la scoala si doresc acum sa il  inscrie:

  • Inscrierea se poate completa online – aplicația on-line pentru inscriere este disponibilă la adresa: https://inscriere.edu.ro/cerere/registration.html
  • Inscrierea se poate completa si la unitatea scolara (programare telefonica la nr. 0745 363 493).
  • Ulterior urmati etapele din situatia 3.

3. Situatia 3 – parintii care au inscris copilul on-line:

  • Cererea de inscriere trebuie transmisa la scoala prin: e-mail: scoalailcsb@yahoo.com SAU prin poștă SAU poate fi adusa la secretariatul unității de învățământ (programare telefonica la nr. mentionat anterior).
  • Doar in situatia copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 se adauga o copie a recomandarii sau a evaluarii CJRAE (conform punctului I)
  • Validarea fișei tipărite din aplicația informatică poate fi realizată prin semnătură la sediul unității de învățământ (odata cu Cererea de inscriere) sau prin mijloace electronice.

ATENTIE!!! Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie!!! Validarea constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte/tutorele legal instituit/reprezentantul legal.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

  • Alaturi de aceste documente, trebuie sa atasati urmatoarele: 1. Fotocopia actului de identitate apartinand părintelui/tutorelui (persoana care realizează înscrierea); 2. Fotocopia certificatului de naștere al copilului; 3. Declaratia pe proprie raspundere (se poate gasi la secretariat sau pe site-ul scolii la Inscriere C.P.2021 – Documente solicitate).
  • În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate părinţii depun/transmit pe e-mail sau prin poştă şi documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

Atentie !!! În situația în care validarea cererii-tip de înscriere se face în baza declarației pe propria răspundere, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai copiilor au obligația de a prezenta în format fizic documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul primar în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

http://sc16caragiale.ro/calendarul-inscrierilor/

http://sc16caragiale.ro/documente-solicitate/

Situatia inscrierilor in Clasele Pregatitoare pana la data de 08.05.2020

Situatia inscrierilor in Clasele Pregatitoare pana la data de 08.05.2020.

Înscrierile la clasa pregătitoare vor fi realizate online anul acesta. Evaluarea pentru clasa pregătitoare nu se va mai desfășura în condițiile de până acum, cu o examinare psihosomatică a capacităților copilului. Va fi suficient ca părinții să dea o declarație pe proprie răspundere, iar grădinița pe care au frecventat-o copiii va trimite fișa de evaluare psihosomatică.

Detaliile vor fi anuntate de reprezentantii ministerului in scurt timp.

Situatia inscrierilor in Clasele Pregatitoare pana la data de 08.05.2020

CP inscrieri 08.05.2020

 

Sărbători de Paști, 2020

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, dorim să vă mulțumim pentru buna colaborare, sa vă uram să aveți parte de liniște și pace sufletească, de zile binecuvântate și luminate, chiar dacă această sărbătoare de Paști va fi cu totul altfel decât orice ne-am fi putut imagina.
Vă dorim toate cele bune și sănătate mai presus de toate.