Înscriere C.P. 2024

Înscrierea copiilor în învăţământul primar

Anul școlar 2024-2025

Formatiuni de studii  in 1 septembrie 2024 vor fi constituite conform Procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor-preșcolarilor-elevilor la formațiunile de studiu(OM 3945-2024) – Procedura-de-distributie-aleatorie-a-anteprescolarilor-prescolarilor-elevilor-la-formatiunile-de-studiuOM-3945-2024

ATENȚIE!

Școală noastră este supraaglomerată, vom avea noi lucrări de modernizare  (Corpul A) – lucrări ce duc la imposibilitatea folosirii clădirii pentru o perioadă de minim 1 an)! 

Program în 2 schimburi.

OME 4.019/2024, art. 3, alin.2)Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice, în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile, cu informarea părinților”.

Promo scoala:  https://promo.com/share/5dd177728dad8e070840b164?utm_source=old_share_page_share_dialog

Număr de clase planificate:

1 clasă (22 elevi) pentru SECȚIA ROMÂNĂ

1 clasă (22 elevi) pentru SECȚIA GERMANĂ

Repartizare clase pregătioare 2024-2025:

Procedură privind modul de constituire a formaţiunilor de elevi

Repartizarea cadrelor didactice se va realiza de către Consiliul de Administrație doar după ce vom avea încadrarea completă pe posturi cu personal didactic necesar.

Procedura situatii exceptionale

Oferta școlară:

 Linkuri: 
Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025, nr. 4.019/ 15 martie 2024 – Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2024_oficial
 TELVERDE ISJ SIBIU – 0 800 816 269
Program de functionare: luni-joi 8.00-16.30,
                                              vineri 8.00-14.00
Atenție!!!
Art. 5. — (1) Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Art. 6. — (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Art. 9. — (1) Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

 • Condiții de înscriere în învățământul primar art. 5-8 
 • Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul – art.9-11
 • Procedura de înscriere în clasa pregătitoare – art. 13-16
 • Procedura de înscriere în clasa pregătitoare în unitățile cu predare în limbile minorităților naționale – art.30-31
 • Comisia de înscriere din unitatea de învățământ – art. 48
Documente solicitate:                                                                                       http://sc16caragiale.ro/documente-solicitate/

Criteriile de departajare sunt următoarele:                                                     http://sc16caragiale.ro/criterii-de-departajare/

Calendarul înscrierilor:                                                                                    http://sc16caragiale.ro/calendarul-inscrierilor/

Clasa de germană maternă (Deutsch muttersprache):                              http://sc16caragiale.ro/deutsch-muttersprache-1/                                                 
Programarea telefonica pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se poate realiza la numarul : 0369 410 015

Delimitarea circumscripţiei (2024-2025):

Circumscriptia 12

Pentru înscrierea la secţia germană în unităţile de învăţământ din județ, I.S.J. Sibiu nu a alocat circumscripţii şcolare.   

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.

Link I.Ș.J. Sibiu:

CERERE-TIP_CLSPRG_2024_ETAPA_I

Link inscriere online – https://inscriere.edu.ro/

CÂND ȘI UNDE SE REALIZEAZĂ EVALUAREA COPIILOR?

⇒  Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 28 martie— 10 aprilie 2024

⇒  Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

CUI SE ADRESEAZĂ EVALUAREA CJRAE/CMBRAE ?

⇒ copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și nu au frecventat grădinița

⇒ copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și care s-au întors din străinătate.

Evaluarea psihosomatica Sibiu 2023-2024

http://cjraesibiu.ro/

TELVERDE 0 800 816 269

Informații utile despre Clasele pregătitoare

Ce este clasa pregătitoare ?

– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare

– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale  (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)

– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?

 • Comunicare în limba română
 • Matematică şi Explorarea mediului
 • Dezvoltare personală
 • Arte vizuale și Abilități practice
 • Muzică și mișcare
 • Educație fizică
 • Religie
 • Engleză

Cum învață copiii în clasa pregătitoare?

De-a lungul anului școlar sunt parcurse  unități tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect.

Avem în vedere:

 • teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse);
 • importanța învățării prin joc;
 • necesitatea învăţării prin cooperare;
 • abordare integrată a învățării (prin învățare formlă și nonformală);
 • realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor.

O lecție durează 45 minute și este structurată astfel :

35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

Cum se face evaluarea?

Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de  învățare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.

http://sc16caragiale.ro/wp-content/uploads/2017/02/Portofoliul-educational-al-elevului.pdf

Nu se acordă note sau calificative!

Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandari, recompense (emoticoane, medalii, diplome).

https://www.edupedu.ro/curriculum-programa-orar-clasa-pregatitoare/