Înscriere C.P. 2021

Înscrierea copiilor în învăţământul primar

Anul școlar 2020-2021

Număr de clase planificate:

2 clase (50 elevi) pentru SECȚIA ROMÂNĂ

1 clasă (25 elevi) pentru SECȚIA GERMANĂ

Număr de clase realizate:

,,Ziua Porților Deschise,,

LUNI – 02.03.2020 – interval orar 10.00 -13.00

Încadrare clase pregătioare 2020-2021:

Secţia română: IAMANDI Liliana

                                 ADAM Paula

Secţia germană: RUSU Costea Alexandra

PROCEDURA CONSTITUIRE FORMATIUNI DE ELEVI CP 2020-2021

Oferta școlară:

Organizarea programului „Școala după școală”, în anul școlar 2020-2021, este condiționată de numărul cererilor de înscriere existent. Programul se poate desfășura doar în afara unității (lipsa de spațiu).
 
Atenție!!!
Art.3 (3) În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se înțelege inclusiv reședință.
Art.4 (1) Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ aflată în proximitatea sa, numită în continuare școala de circumscripție. Totalitatea străzilor arondate unității de învățământ formează circumscripția școlară a unității de învățământ respective.
(3) Numărul de clase pregătitoare cuprins în planul de școlarizare alocat de inspectoratul școlar fiecărei unități de învățământ ține cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinată de numărul sălilor de clasă în care poate fi organizat, în mod corespunzător, procesul de învățământ la clasa pregătitoare, dar și la celelalte clase ale școlii, și de obligativitatea cuprinderii în unitatea de învățământ a tuturor copiilor din circumscripția școlară. La alocarea numărului de clase pregătitoare se ține cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, de arondarea străzilor la unitățile de învățământ sau de cea  mai bună oportunitate educațională identificată, precum și de efectivul maxim de 25 de elevi la clasă prevăzut de art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență. De asemenea, în situația unităților de învățământ care au un număr mare solicitări, inspectoratele școlare pot decide extinderea activității acestora în alte unități de învățământ care au spații disponibile.
 • Condiții de înscriere în învățământul primar art. 5-8 
 • Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul – art.9-11
 • Procedura de înscriere în clasa pregătitoare – art. 13-16
 • Procedura de înscriere în clasa pregătitoare în unitățile cu predare în limbile minorităților naționale – art.30-31
 • Comisia de înscriere din unitatea de învățământ – art. 48
Documente solicitate:                                                                                       http://sc16caragiale.ro/documente-solicitate/

Criteriile de departajare sunt următoarele:                                                     http://sc16caragiale.ro/criterii-de-departajare/

Calendarul înscrierilor:                                                                                    http://sc16caragiale.ro/calendarul-inscrierilor/

Clasa de germană maternă (Deutsch muttersprache):                              http://sc16caragiale.ro/deutsch-muttersprache-1/                                                 
Programarea telefonica pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se poate realiza la numarul : 0369 410 015 / 0745 363 493

Delimitarea circumscripţiei:

Str. D-trie Anghel – str. O. Goga, de la Al. Călăreţilor până la intersecţia cu str. D-trie Anghel – str. T. Maiorescu – str. N. D. Cocea – str. Privighetorii – Calea Dumbrăvii de la str. Privighetorii până la str. M. Millo, integral, până la str. D-trie Anghel, partea stângă – str. M. Millo, str. A. Pumnu, str. Ghe. Dima (până la P-ţa Prahovei) – P-ţa Prahovei – str. Putnei -integral, str. Bacovia integral – Intrarea Siretului – – str. Siretului până la intersecţia cu Intrarea Arieșului, ambele părți ale străzii, Aleea Călăreților

 În perimetrul circumscripţiei intră:

Str. G-ral Moşoiu/Str. C. Negri/Str. P. Cerna/Str. Filimon/Str. G. Ureche/P-ţa Crişan/Str. D. Golescu/Str. Cloşca/Str. Horia/Str. C. Porumbescu/Str. Bahluiului/Str. I. Catina/Str. I. Slavici/Str. J. W. Goethe/Str. V. Alecsandri/Str. Argeşului/Str. A. Vlahuţă/Str. G. Alexandrescu/Str. I. Chendi/Str. M. Sebastian/Str. A. Vlaicu/Str. M. Costin/Str. Avrig – integral/Str. Hochmeister/B-dul Victoriei până la intersecţia cu str. Ghe. Şoima/Str. Ghe. Şoima/Str. Jina/Str. Drăguşanu/Str. Luarea Bastiliei.

Pentru înscrierea la secţia germană în unităţile de învăţământ din județ, I.S.J. Sibiu nu a alocat circumscripţii şcolare.   

Aplicația online pentru inscriere este disponibilă aici:

https://inscriere.edu.ro/cerere/registration.html

Link I.Ș.J. Sibiu:

Circumscriptii Sibiu 2020-2021

Evaluarea psihosomatica Sibiu 2020-2021

TELVERDE 0 800 816 269

Informații utile despre Clasele pregătitoare

Ce este clasa pregătitoare ?

– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare

– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale  (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)

– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?

 • Comunicare în limba română
 • Matematică şi Explorarea mediului
 • Dezvoltare personală
 • Arte vizuale și Abilități practice
 • Muzică și mișcare
 • Educație fizică
 • Religie
 • Engleză

Cum învață copiii în clasa pregătitoare?

De-a lungul anului școlar sunt parcurse  Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect.

Avem în vedere:

 • teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse);
 • importanța învățării prin joc;
 • necesitatea învăţării prin cooperare;
 • abordare integrată a învățării (prin învățare formlă și nonformală);
 • realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor.

O lecție durează 45 minute și este structurată astfel :

35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

Cum se face evaluarea?

Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de  învățare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.

http://sc16caragiale.ro/wp-content/uploads/2017/02/Portofoliul-educational-al-elevului.pdf

Nu se acordă note sau calificative!

Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandari, recompense (emoticoane, medalii, diplome)