Înscriere C.P. 2022

Înscrierea copiilor în învăţământul primar

Anul școlar 2021-2022

 

Număr de clase realizate:

3 clase (25 elevi) – sectia romana; circumscriptia nu a fost micsorata (nu am primit aprobarea ISJ Sibiu) si am avut 75 de cereri pentru 22 de locuri.

1 clasa (25 elevi) – sectia germana materna

Lista elevi si invatatori: lista completata dupa etapa de transfer din 01.09.2021 (elevi respinsi anterior – cu situatii exceptionale –  frati/surori in scoala):  Clasa pregătitoare an scolar 2021-2022 (08.09.2021)

Promo scoala:  https://promo.com/share/5dd177728dad8e070840b164?utm_source=old_share_page_share_dialog

Număr de clase planificate:

1 clasă (22 elevi) pentru SECȚIA ROMÂNĂ

1 clasă (22 elevi) pentru SECȚIA GERMANĂ

CP_2021-2022_Plan de școlarizare

Încadrare clase pregătioare 2021-2022:

Secţia română: BIRO Marta

Secţia germană: NEAMȚU Ramona

PROCEDURA CONSTITUIRE FORMATIUNI DE ELEVI CP 2021-2022

procedura formatiuni de studiu

procedura situatii exceprionale

Oferta școlară:

Organizarea programului „Școala după școală”, în anul școlar 2021-2022, este condiționată de numărul cererilor de înscriere existent. 
 Linkuri: 
METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2021-2022
Anexa nr. 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar
 TELVERDE ISJ SIBIU – 0 800 816 269 Program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00
 
Atenție!!!
Art.2 (a) prin domiciliu se înțelege inclusiv reședința.

Art.3. (1) Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență.

(2) Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile.

Art. 5 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Art. 9. – (1) Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

 • Condiții de înscriere în învățământul primar art. 5-8 
 • Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul – art.9-11
 • Procedura de înscriere în clasa pregătitoare – art. 13-16
 • Procedura de înscriere în clasa pregătitoare în unitățile cu predare în limbile minorităților naționale – art.30-31
 • Comisia de înscriere din unitatea de învățământ – art. 48
Documente solicitate:                                                                                       http://sc16caragiale.ro/documente-solicitate/

Criteriile de departajare sunt următoarele:                                                     http://sc16caragiale.ro/criterii-de-departajare/

Calendarul înscrierilor:                                                                                    http://sc16caragiale.ro/calendarul-inscrierilor/

Clasa de germană maternă (Deutsch muttersprache):                              http://sc16caragiale.ro/deutsch-muttersprache-1/                                                 
Programarea telefonica pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se poate realiza la numarul : 0369 410 015 / 0745 363 493

Delimitarea circumscripţiei (2021-2022):

 Circumscripția 12 Sibiu

Pentru înscrierea la secţia germană în unităţile de învăţământ din județ, I.S.J. Sibiu nu a alocat circumscripţii şcolare.   

Aplicația online pentru inscriere este disponibilă aici:

https://inscriere.edu.ro/cerere/registration.html

Link I.Ș.J. Sibiu:

Evaluarea psihosomatica Sibiu 2021-2022

procedura CJRAE

TELVERDE 0 800 816 269

Informații utile despre Clasele pregătitoare

Ce este clasa pregătitoare ?

– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare

– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale  (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)

– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?

 • Comunicare în limba română
 • Matematică şi Explorarea mediului
 • Dezvoltare personală
 • Arte vizuale și Abilități practice
 • Muzică și mișcare
 • Educație fizică
 • Religie
 • Engleză

Cum învață copiii în clasa pregătitoare?

De-a lungul anului școlar sunt parcurse  Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect.

Avem în vedere:

 • teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse);
 • importanța învățării prin joc;
 • necesitatea învăţării prin cooperare;
 • abordare integrată a învățării (prin învățare formlă și nonformală);
 • realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor.

O lecție durează 45 minute și este structurată astfel :

35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

Cum se face evaluarea?

Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de  învățare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.

http://sc16caragiale.ro/wp-content/uploads/2017/02/Portofoliul-educational-al-elevului.pdf

Nu se acordă note sau calificative!

Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandari, recompense (emoticoane, medalii, diplome)