Înscriere C.P. 2023

Înscrierea copiilor în învăţământul primar

Anul școlar 2022-2023

Formatiuni de studii existente  in 1 septembrie 2022, constituite conform PO ISJ Sibiu cu privire la constituirea formatiunilor de elevi CP 2022-2023

Clasele Pregătitoare – Secția română (CP A, CP C, CP D, CP E)

Clasa pregătitoare – Secția germană (CP B)

ATENȚIE!

Școală noastră este supraaglomerată, avem lucrări de extindere/ modernzare și în anul școlar 2022-2023 !

Program în minim 2 schimburi, 5 clase relocate în cartierul Valea Aurie, curte și parc școlar în reabilitare. In anul școlar 2022-2023 ne propunem doar 0 (1) clasa de secție română (22 de locuri) și o (1) clasa de secție germană maternă (22 de locuri).

În cazul depășirii cifrei de școlarizare propuse pentru anul școlar 2022-2023, si elevii claselor pregătitoare pot să își desfășoare activitatea în alte locații din orașul Sibiu.

Mulțumim de înțelegere!

Promo scoala:  https://promo.com/share/5dd177728dad8e070840b164?utm_source=old_share_page_share_dialog

Număr de clase planificate:

1 clasă (22 elevi) pentru SECȚIA ROMÂNĂ

1 clasă (22 elevi) pentru SECȚIA GERMANĂ

CP Plan scolarizare 2022-2023

Încadrare clase pregătioare 2022-2023:

Secţia română: MOSTEANU Dana

Secţia germană: DOBRE Mihaela

PROCEDURA CONSTITUIRE FORMATIUNI DE ELEVI CP 2022-2023

Procedura formatiuni de studiu

Procedura situatii exceprionale

Oferta școlară:

Organizarea programului „Școala după școală”, în anul școlar 2022-2023, este condiționată de numărul cererilor de înscriere existente. 
 Linkuri: 
Ordinul 3.445 din 17 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii 
 CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2022-2023
METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2022-2023
 TELVERDE ISJ SIBIU – 0 800 816 269 Program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00
 
Atenție!!!
Art.2 (a) prin domiciliu se înțelege inclusiv reședința.

Art.3. (1) Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență.

(2)Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice, în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile.

Art. 5 (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Art. 9. – (1) Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

 • Condiții de înscriere în învățământul primar art. 5-8 
 • Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul – art.9-11
 • Procedura de înscriere în clasa pregătitoare – art. 13-16
 • Procedura de înscriere în clasa pregătitoare în unitățile cu predare în limbile minorităților naționale – art.30-31
 • Comisia de înscriere din unitatea de învățământ – art. 48
Documente solicitate:                                                                                       http://sc16caragiale.ro/documente-solicitate/

Criteriile de departajare sunt următoarele:                                                     http://sc16caragiale.ro/criterii-de-departajare/

Calendarul înscrierilor:                                                                                    http://sc16caragiale.ro/calendarul-inscrierilor/

Clasa de germană maternă (Deutsch muttersprache):                              http://sc16caragiale.ro/deutsch-muttersprache-1/                                                 
Programarea telefonica pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se poate realiza la numarul : 0369 410 015 / 0745 363 493

Delimitarea circumscripţiei (2022-2023):

Centralizare circumscripții orașul Sibiu 2022- 2023

Circumscripția 12 – Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale” Sibiu

Pentru înscrierea la secţia germană în unităţile de învăţământ din județ, I.S.J. Sibiu nu a alocat circumscripţii şcolare.   

Aplicația online pentru inscriere este disponibilă aici:

https://inscriere.edu.ro/cerere/registration.html

Link I.Ș.J. Sibiu:

CERERE-TIP_CLSPRG_2022_ETAPA_I

Declaratie proprie raspundere inscriere CP 2022 Caragiale

https://www.edupedu.ro/document-cererea-tip-pentru-inscrierea-la-clasa-pregatitoare-2022-a-fost-publicata/

Evaluarea psihosomatica Sibiu 2022-2023

http://cjraesibiu.ro/evaluarea-nivelului-de-dezvoltare-a-copiilor-in-vederea-inscrierii-in-invatamantul-primar-in-anul-scolar-2021-2022/?fbclid=IwAR2rEuUTlPzXhdTCbihO5FJhmCfSL_iaRCKyaK-jn0naUE3MBSMhMYvHOZ

ccerere-evaluare-nivel-de-dezvoltare

 

TELVERDE 0 800 816 269 – Program de funcționare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, în perioada 11 aprilie – 10 iunie 2022

Informații utile despre Clasele pregătitoare

Ce este clasa pregătitoare ?

– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare

– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale  (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)

– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?

 • Comunicare în limba română
 • Matematică şi Explorarea mediului
 • Dezvoltare personală
 • Arte vizuale și Abilități practice
 • Muzică și mișcare
 • Educație fizică
 • Religie
 • Engleză

Cum învață copiii în clasa pregătitoare?

De-a lungul anului școlar sunt parcurse  Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect.

Avem în vedere:

 • teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse);
 • importanța învățării prin joc;
 • necesitatea învăţării prin cooperare;
 • abordare integrată a învățării (prin învățare formlă și nonformală);
 • realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor.

O lecție durează 45 minute și este structurată astfel :

35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

Cum se face evaluarea?

Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de  învățare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.

http://sc16caragiale.ro/wp-content/uploads/2017/02/Portofoliul-educational-al-elevului.pdf

Nu se acordă note sau calificative!

Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandari, recompense (emoticoane, medalii, diplome).

https://www.edupedu.ro/curriculum-programa-orar-clasa-pregatitoare/