Documente solicitate

Documente solicitate:

1. o fotocopie a actului de identitate propriu al părintelui (certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale);
2. o fotocopie a certificatului de naștere al (certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale);
3. o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (în cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv)ș

4.DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  – În situația în care validarea cererii-tip de înscriere se face în baza declarației pe proprie răspundere, părinții au obligația de a prezenta în format fizic documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul primar în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
5. documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (în cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție).

Atentie!!!

Ordinul 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii , Articolul 13

(1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative.

(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

Informații privind evaluarea psihosomatică (CJRAE)

http://cjraesibiu.ro/evaluarea-nivelului-de-dezvoltare-a-copiilor-in-vederea-inscrierii-in-invatamantul-primar-scolar-2021-2022/