Documente solicitate

Documente solicitate:

1. o fotocopie a actului de identitate propriu al părintelui;
2. o fotocopie a certificatului de naștere al copilului;
3. o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (în cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv);
4. documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (în cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție).

Informații privind evaluarea psihosomatică (CJRAE)

  1. Informatii pentru parinti