Documente solicitate

Documente solicitate:

1. o fotocopie a actului de identitate propriu al părintelui;
2. o fotocopie a certificatului de naștere al copilului;
3. o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (în cazul în care nu a urmat gradinita sau au venit din strainatate) SAU recomandarea eliberata de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar –  DOAR PENTRU un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv);

4.DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  – Cerere-clasa-pregatitoare-Anexa-4
5. documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (în cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție).

Atentie!!!

ORDINUL nr. 4.244 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/ 2020, Articolul 13

(1) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poştă sau se poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal doreşte înscrierea copilului.

(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicaţia informatică a datelor furnizate de părinte/tutorele legal instituit/reprezentantul legal. În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 4, cu privire la veridicitatea informaţiilor introduse în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia menţionată la art. 6 alin. (1).

(3) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care părintele /tutorele legal instituit/reprezentantul legal solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise de către părinte /tutorele legal instituit/reprezentantul legal. Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.

(4) În situaţia depunerii cererii-tip de înscriere şi a documentelor justificative direct la unitatea de învăţământ, verificarea şi validarea datelor introduse se fac în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învăţământ.

Informații privind evaluarea psihosomatică (CJRAE)

  1. Informatii pentru parinti