Management

DOCUMENTE MANAGERIALE 

PLANURI

Plan de Masuri – Violenta Școala Gimnaziala ”Ion Luca Caragiale”

Plan activitati extrascolare 2023

ORGANIGRAMA SCOLII GIMNAZIALE ,,I.L. CARAGIALE,, SIBIU

Organigrama 2023-2024

RAPOARTE 

RAEI 2021-2022

RAEI 2022-2023

Raport privind Starea si Calitatea Invatamantului, an scolar 2022-2023

Raportul EN simulare clasele a VIII-a

OPIS PROCEDURI COMPARTIMENTE

Achizitii

Administrativ

Biblioteca

Contabilitate

Didactic

General

Secretariat

MODEL REFERAT DE NECESITATE

Model referat de necesitate

REGULAMENTE ȘCOLARE PROPRII

EXTRAS DIN REGULAMENT – FOLOSIRE TEREN DE SPORT

ORAR CURTEA SCOLII + TEREN DE SPORT

DECLARATIE RESPECTARE REGULAMENT TEREN SPORT

DECLARATIE RESPECTARE REGULAMENT TEREN SPORT – 16-18 ani

Regulament Intern 2023-2024, actualizat

ROF Scoala Gimnaziala Ion Luca Caragiale, actualizat

Regulament – Sala de Gimnastică

Cod de etica

Regulament intern privind protectia datelor

Regulament de organizare si functionare Comisie de Monitorizare

Regulamentul cabinetului de informatica

Decizie vacanta scolara – 2024

Norma didactica, portofoliu, violenta, formare secvente 198 din 2023

TEMATICA ORIENTATIVA A CONSILIULUI PROFESORAL SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 1. TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – Planificare CA 2023-2024
 2. TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL – Planificare CP 2023-2024

DIAGRAMA GANTT PENTRU COMPARTIMENTUL MANAGEMENT

DIAGRAMA GANTT

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE – COMPONENTA

Decizie CA 2020-2021

Decizie CA 2021-2022

Decizie CA 2022-2023

Decizie CA 2023-2024 SGILC

Legislație specifică

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

HOTĂRÂRI CA – 29.06.2023

HOTĂRÂRI CA – 24.08.2023

Hotarâri CA – 07.09.2023

Hotarâri CA – 14.09.2023

HOTĂRÂRE – 22.09.2023

HOTĂRÂRE – 06.10.2023

HOTĂRÂRE – 20.10.2023

HOTĂRÂRE – 02.11.2023

HOTĂRÂRE – 10.11.2023

HOTĂRÂRE – 29.11..2023

HOTĂRÂRI 08.01.2024

HOTĂRÂRI – 26.01.2024

HOTĂRÂRI – 09.02.2024

HOTĂRÂRI – 22.02.2024

HOTĂRÂRI – 18.03.2024

HOTĂRÂRI – 26.03.2024

HOTĂRÂRI – 12.04.2024

HOTĂRÂRI – 26.04.2024

HOTĂRÂRI – 15.05.2024

HOTĂRÂRI- 27.05.2024

HOTĂRÂRI – 03.06.2024

HOTĂRÂRI-19.06.2024

CONTRACTUL EDUCAŢIONAL

CONTRACT EDUCAȚIONAL DE ŞCOLARIZARE

PLAN INSTITUTIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA

PLAN INSTITUTIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA

GRAFIC CONTROL

Grafic de control

GRAFIC DE ASISTENŢE

Grafic de asistenta

Autorizatie DSP 2022

Autorizatie Cabinet Medical scolar

LISTA FUNCȚILOR ȘI VENITURILOR CORESPUNZĂTOARE UNITĂȚII ȘCOLARE *

Funcții și salarii conform Legii salarizării cu nr. 153 din 2017

Lista functiilor si veniturilor 2019 didactic

Lista functiilor si veniturilor auxiliar_nedidactic

*Art.33, Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

CEAC – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Controlului

 1. Regulament propriu CEAC
 2. Organigrama
 3. Model chestionar pentru evaluarea calității
 4. Model chestionar CEAC
 5. Lista documentelor solicitate de ARACIP unitatilor de invatamant preuniversitar
 6. Raport anual de evaluare interna a calitatii
2016_RAEI    2017_RAEI    2018_RAEI    2019_RAEI   2020_RAEI   2021_RAEI    2022_RAEI

SCMI – Sistemul de Control Managerial Intern

 1. Manualul SCMI
 2. Regulamentul SCMI
 3. Lista obiectivelor generale
 4. Lista codurilor compartimentelor
 5. Lista situațiilor de întrerupere de control

Declarații de avere și interese / Vermogen

Declarație de avere DA și interese DI– director / Declarație de avere și interese -director adjunct  /Declarație de avere Cristea 1 și interese Cristea 2-contabil șef / Declarație de avere și interese -secretar șef

LEGISLAŢIE

 1. http://www.edu.ro/management-scolar
 2. Legea 1 din 2011 actualizată
 3. O.U.G. 75 din 2005 – privind asigurarea calității învățământului
 4. O.U.G. 20 din 2016 – pentru modificarea OUG 57 / 2015
 5. O.U.G. 41 din 2016 – pentru stabilirea unor măsuri de simplificare
 6. ROFUIP_final 2022 – pentru aprobarea regulamentului cadru de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 7. OMENCS 5547 din 2011 – pentru aprobarea regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 8. OMENCS 4613 din 2012 – pentru modificarea OMECTS nr. 6.143/2011
 9. OMENCS 3844 din 2016 – privind aprobarea regulamentului privind  regimul actelor de studiu
 10. OMENCS 5559 din 2011 – privind efectuarea concediului de odihnă
 11. Nota MEN 38546 din 2017 cu privire la activitatea de dirigentie
 12. Codul de etica Ordinul-MEN-nr.-4831-din-2018
 13. Legea 477 2004 codul de conduita a personalului contractual
 14. debirocratizare-a-activității-cadrelor-didactice-din-învățământul-preuniversitar
 15. METODOLOGIE-CADRU din 22 septembrie 2014 (_actualizatã_)
 16. Ministerul Sănătății NORME SANITARE ORDIN 2020
 17. Ordin-Comun-MS-si-ME-scoli
 18. OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016_0
 19. Statutul Elevilor modificat OME nr. 3797 – 2023
 20. OMECTS 3462 2012
 21. Profilul-de-formare-al-absolventului_final
 22. Repere metodologice curriculum
 23. OM_6143_2011 METODOLOGIA DE EVALUARE ANUALA A PERSONALULUI DIDACTIC (1)
 24. Calendar_mobilitate_23-24
 25. OMEC_4343_2020_norme antibullying
 26. ORD_MEC_4343.2020
 27. Ordin-4343-2020-aprobare-Norme-metodologice-bullying
 28. CCMUNSNCIP 2023
 29. LEGE 198_4.07.2023_LIP – MO_613_ 05.07.2023[1]
 30. Lege nouă asigurare asistenta medicala elevi Monitorul Oficial Partea I nr. 703Bis
 31. ORDIN ME și MS nr. 2.508 din 27 iulie 2023
 32. Proiect_Ordin_masuri_tranzitorii_2023
 33. ROFUIP-in-vigoare-de-la-01-sept-2022
 34. codul-muncii
 35. ORDIN nr 4871 2022 catalog electronic _unitati pilot
 36. OM_3844_2016_regulament_regimul_actelor_de_studiu_documente_scolare
 37. ordinul-cu-fisa-de-observare-a-lectiei (1)