Management

DOCUMENTE MANAGERIALE 

PLANUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 2021-2022

Plan activitati extrascolare 2021

ORGANIGRAMA SCOLII GIMNAZIALE ,,I.L. CARAGIALE,, SIBIU

RAPOARTE 

Raportul anual de evaluare interna a calitatii 2019-2020_RAEI

OPIS PROCEDURI COMPARTIMENTE

Achizitii

Administrativ

Contabilitate

Didactic

General

Secretariat

MODEL REFERAT DE NECESITATE

REGULAMENTE ȘCOLARE PROPRII

Regulament Intern

Regulamentul de Organizare si Functionare

Codul de Etica si Conduita Profesionala al Scolii Gimnaziale I.L.Caragiale Sibiu

Regulamentul cabinetului de informatica

TEMATICA ORIENTATIVA A CONSILIULUI PROFESORAL SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 1. TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – TEMATICA CA 2021 – 22
 2. TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL – TEMATICA CP 2021 – 22

DIAGRAMA GANTT PENTRU COMPARTIMENTUL MANAGEMENT 2020-2021

Gantt management 2021-22

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE – COMPONENTA

Decizie CA 2020-2021

Decizie CA 2021-2022

Legislație specifică

Hotărâri ale Consiliului de Administrație (anul scolar curent)

Hotarari CA – 01.09.2021

Hotarari CA – 08.09.2021

H.C.A. 15.09.2021

H.C.A. 04.10.2021

H.C.A. 12.10.2021

H.C.A. 18.10.2021

H.C.A. 05.11.2021

H.C.A. 12.11.2021

H.C.A. 25.11.2021

Hotarari CA – 20.12.2021

Hotarari CA – 12.01.2022

Hotarari CA – 20.01.2022

Hotarari CA – 07.02.2022

Hotarari CA – 21.02.2022

EXECUȚIE BUGETARĂ

BUGET 2019-2020

 1. Abonamente, Burse, Buget 2019-2020
 2. Lista functiilor si veniturilor 2019 didactic
 3. Lista functiilor si veniturilor auxiliar_nedidactic

Formule de finantare, alocarea, realizare a bugetelor din invatamantul preuniversitar

 1. I L CARAGIALE
 2. SC.I.L. CARAGIALE – 65.02.03.02
 3. SC.I.L. CARAGIALE – 65.02.04.01
 4. SC.I.L. CARAGIALE – 65.02
 5. SC.I.L. CARAGIALE – D.65.04.01
 6. SC.I.L. CARAGIALE – D.65
 7. SC.I.L. CARAGIALE – venituri D

a. Buget INITIAL 2020

b. Buget FINAL 2020

c. Buget ultima rectificare16 2020

d.Buget CAP 65.02 2020

Transparență bugetară_Venituri luna februarie 2021

SITUATIE buget 2016-2021

CONTRACTUL EDUCAŢIONAL

 1. Contract educaţional

PLAN INSTITUTIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA

 1. PLAN INSTITUTIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA

GRAFIC CONTROL

Grafic de control 2020-2021

GRAFIC DE ASISTENŢE

Grafic de asistenta 2020-2021

LISTA FUNCȚILOR ȘI VENITURILOR CORESPUNZĂTOARE UNITĂȚII ȘCOLARE *

Funcții și salarii conform Legii salarizării cu nr. 153 din 2017

Lista functiilor si veniturilor 2019 didactic

Lista functiilor si veniturilor auxiliar_nedidactic

*Art.33, Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

CEAC – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Controlului

 1. Regulament propriu CEAC
 2. Organigrama
 3. Model chestionar pentru evaluarea calității
 4. Model chestionar CEAC
 5. Lista documentelor solicitate de ARACIP unitatilor de invatamant preuniversitar
 6. Raport anual de evaluare interna a calitatii

SCMI – Sistemul de Control Managerial Intern

 1. Manualul SCMI
 2. Regulamentul SCMI
 3. Lista obiectivelor generale
 4. Lista codurilor compartimentelor
 5. Lista situațiilor de întrerupere de control

LEGISLAŢIE

 1. http://www.edu.ro/management-scolar
 2. Legea 1 din 2011 actualizată
 3. O.U.G. 75 din 2005 – privind asigurarea calității învățământului
 4. O.U.G. 20 din 2016 – pentru modificarea OUG 57 / 2015
 5. O.U.G. 41 din 2016 – pentru stabilirea unor măsuri de simplificare
 6. OMENCS 5079 din 2016 – pentru aprobarea regulamentului cadru de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 7. OMENCS 5547 din 2011 – pentru aprobarea regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 8. OMENCS 4613 din 2012 – pentru modificarea OMECTS nr. 6.143/2011
 9. OMENCS 3844 din 2016 – privind aprobarea regulamentului privind  regimul actelor de studiu
 10. OMENCS 5559 din 2011 – privind efectuarea concediului de odihnă
 11. Nota MEN 38546 din 2017 cu privire la activitatea de dirigentie
 12. ROFUIP_ OMEN nr. 5079 actualizat cu OMEN nr.3027_2018 docx
 13. Codul de etica Ordinul-MEN-nr.-4831-din-2018
 14. Legea 477 2004 codul de conduita a personalului contractual
 15. debirocratizare-a-activității-cadrelor-didactice-din-învățământul-preuniversitar
 16. Lege online scoala
 17. Legea nr. 203 – 2020
 18. ROFUIP_modificat_sept_2020
 19. modificare legea 1 2020
 20. Legea-1-2011 – a.educatiei.nationale – var-in-vigoare-de-la-01.09.2020
 21. METODOLOGIE-CADRU din 22 septembrie 2014 (_actualizatã_)
 22. Ministerul Sănătății NORME SANITARE ORDIN 2020
 23. NOUL rofuip 2020