Management

DOCUMENTE MANAGERIALE 

Plan dezvoltare institutionala 2017-2021

PLANUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 2019-2020

Plan al activităţilor extrascolare 2019-2020

ORGANIGRAMA SCOLII GIMNAZIALE ,,I.L. CARAGIALE,, SIBIU

RAPOARTE 

RAEI 2013-2014

RAEI 2016-2017

RAEI 2017-2018

Raportul sintetic privind Starea și Calitatea Învățământului în Școala Gimnazială ,,I.L. Caragiale,, Sibiu (Semestrul I, an școlar 2019-2020)

Raport privind Starea si Calitatea Invatamantului,semestrul I, an scolar 2019-2020

MODEL REFERAT DE NECESITATE

REGULAMENTE ȘCOLARE PROPRII

Regulament Intern Scoala Gimnaziala ,,I.L. Caragiale,,

Regulament de Organizare si Functionare al Scolii Gimnaziale ,,I.L.Caragiale,,

Codul de Etica si Conduita Profesionala al Scolii Gimnaziale I.L.Caragiale Sibiu

Regulamentul cabinetului de informatica

TEMATICA ORIENTATIVA A CONSILIULUI PROFESORAL SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 1. TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2019-2020
 2. TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL 2019-2020

DIAGRAMA GANTT PENTRU COMPARTIMENTUL MANAGEMENT 2019-20120

Diagrama Gantt Compartimentul management 2019-2020

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE – COMPONENTA

Consiliul de Administratie 2019-2020

Legislație specifică

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

 1. Hotărâri C.A. din 04.09.2017
 2. Hotărâri C.A. din 08.09.2017
 3. Hotărâri C.A. din 15.09.2017
 4. Hotărâri C.A. din 09.10.2017
 5. Hotărâri C.A. din 25.10.2017
 6. Hotărâri C.A. din 22.11.2017
 7. Hotărâri C.A. din 21.12.2017
 8. Hotărâri C.A. din 31.01.2018
 9. Hotărâri C.A. din 12.02.2018
 10. Hotărâri C.A. din 13.03.2018
 11. Hotărâri C.A. din 20.03.2018
 12. Hotărâri C.A. din 22.03.2018
 13. Hotărâri C.A. din 26.03.2018
 14. Hotărâri C.A. din 28.03.2018
 15. Hotărâri C.A. din 29.05.2018
 16. Hotărâri C.A. din 07.06.2018
 17. Hotărâri C.A. din 15.06.2018
 18. Hotărâri C.A. din 18.06.2018
 19. Hotărâri C.A. din 22.06.2018
 20. Hotărâri C.A. din 11.07.2018
 21. Hotărâri C.A. din 30.07.2018
 22. Hotărâri C.A. din 14.08.2018
 23. Hotărâri C.A. din 03.09.2018
 24. Hotărâri C.A. din 06.09.2018
 25. Hotărâri C.A. din 20.09.2018
 26. Hotărâri C.A. din 11.10.2018
 27. Hotărâri C.A. din 17.11.2018
 28. Hotărâri C.A. din 03.12.2018
 29. Hotărâri C.A. din 19.12.2018
 30. Hotărâri C.A. din 01.02.2019
 31. Hotărâri C.A. din 11.02.2019
 32. Hotărâri C.A. din 28.02.2019
 33. Hotarari CA 18.03.2019
 34. Hotarari CA 25.03.2019
 35. Hotarari CA 02.04.2019
 36. Hotarari CA 11.04.2019
 37. Hotarari CA 14.05.2019
 38. Hotarari CA 17.05.2019
 39. Hotarari CA 29.05.2019
 40. Hotarari CA 11.06.2019
 41. Hotarari CA 13.06.2019
 42. Hotarari CA 19.06.2019
 43. Hotarari CA 05.07.2019
 44. Hotarari CA 15.07.2019
 45. Hotarari CA 02.09.2019
 46. Hotarari CA 05.09.2019
 47. Hotarari CA 20.09.2019
 48. Hotarari CA 06.11.2019
 49. Hotarari CA 17.10.2019
 50. Hotarari CA 18.11.2019
 51. Hotarari CA 19.12.2019
 52. Hotarari CA 23.01.2020
 53. Hotarari CA 6.02.2020
 54. Hotarari CA 26.05.2020
 55. Hotarari CA 09.06.2020
 56. Hotarari CA 26.06.2020
 57. Hotarari CA 03.07.2020
 58. Hotarari CA 08.07.2020
 59. Hotarari CA 13.07.2020
 60. Hotarari CA 28.08.2020
 61. Hotarari CA 07.09.2020

 

EXECUȚIE BUGETARĂ

BUGET 2019-2020

 1. Abonamente, Burse, Buget 2019-2020
 2. Lista functiilor si veniturilor 2019 didactic
 3. Lista functiilor si veniturilor auxiliar_nedidactic

BUGET 2019-2020

Formule de finantare, alocarea, realizare a bugetelor din invatamantul preuniversitar

 1. I L CARAGIALE
 2. SC.I.L. CARAGIALE – 65.02.03.02
 3. SC.I.L. CARAGIALE – 65.02.04.01
 4. SC.I.L. CARAGIALE – 65.02
 5. SC.I.L. CARAGIALE – D.65.04.01
 6. SC.I.L. CARAGIALE – D.65
 7. SC.I.L. CARAGIALE – venituri D

CONTRACTUL EDUCAŢIONAL

 1. Contract educaţional

PLAN INSTITUTIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA

 1. PLAN INSTITUTIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA

PLAN OPERATIONAL CURRICULUM 2018-2019

1.Plan operational – Curriculum 2018-2019

CALENDAR SCOLAR SPORTIV IN ANUL SCOLAR 2018-2019

Calendarul scolar sportiv 2018-2019

GRAFIC CONTROL

Grafic de control 2018-2019

GRAFIC DE ASISTENŢE

Grafic de asistenta 2018-2019

LISTA FUNCȚILOR ȘI VENITURILOR CORESPUNZĂTOARE UNITĂȚII ȘCOLARE *

Funcții și salarii conform Legii salarizării cu nr. 153 din 2017

Lista functiilor si veniturilor 2019 didactic

Lista functiilor si veniturilor auxiliar_nedidactic

*Art.33, Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

CEAC – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Controlului

 1. Regulament propriu CEAC
 2. Organigrama
 3. Model chestionar pentru evaluarea calității
 4. Model chestionar CEAC
 5. Lista documentelor solicitate de ARACIP unitatilor de invatamant preuniversitar
 6. Raport anual de evaluare interna a calitatii pentru anul scolar 2016-2017

SCMI – Sistemul de Control Managerial Intern

 1. Manualul SCMI
 2. Regulamentul SCMI
 3. Lista obiectivelor generale
 4. Lista codurilor compartimentelor
 5. Lista situațiilor de întrerupere de control

LEGISLAŢIE

 1. http://www.edu.ro/management-scolar
 2. Legea 1 din 2011 actualizată
 3. O.U.G. 75 din 2005 – privind asigurarea calității învățământului
 4. O.U.G. 20 din 2016 – pentru modificarea OUG 57 / 2015
 5. O.U.G. 41 din 2016 – pentru stabilirea unor măsuri de simplificare
 6. OMENCS 5079 din 2016 – pentru aprobarea regulamentului cadru de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 7. OMENCS 5547 din 2011 – pentru aprobarea regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 8. OMENCS 4613 din 2012 – pentru modificarea OMECTS nr. 6.143/2011
 9. OMENCS 3844 din 2016 – privind aprobarea regulamentului privind  regimul actelor de studiu
 10. OMENCS 5559 din 2011 – privind efectuarea concediului de odihnă
 11. Nota MEN 38546 din 2017 cu privire la activitatea de dirigentie
 12. ROFUIP_ OMEN nr. 5079 actualizat cu OMEN nr.3027_2018 docx
 13. Codul de etica Ordinul-MEN-nr.-4831-din-2018
 14. Legea 477 2004 codul de conduita a personalului contractual