Deutsch Muttersprache

Updatare: rezultatele testarii din data de 15.05.2021

Rezultate evaluare cunostinte limba germana 15.05.2021

22 de locuri disponibile pentru Clasa Pregatitoare – Sectia germana materna (an şcolar 2021-2022)

Numar de candidati: 23.

Testul de limba germană se va desfăşura in perioada 15.05.2021 ( sambata, ora 10.00).

GRAFIC ADMITERE GERMANA CP

Locatia: la sediul Scolii Gimnaziale ,, Ion Luca Caragiale” – str. Vasile Alecsandri, nr.10, Sibiu.

Teme  vizate  la  evaluarea cunoştinţelor de limba germană  pentru copiii  înscrişi pentru Clasa Pregătitoare – secţia germană maternă

  1. Anexa Programa orientativa

Atestarea apartenentei 

Procedura operationala privind aplicarea criteriului specific de departajare – cunoașterea limbii de predare germană, în vederea înscrierii în învățământul primar 2021-2022

ISJ Sibiu

P.O. aplicare criteriu specific – testare limba germana c.p. 2021

Scoala Gimnaziala ,,Ion Luca Caragiale”

PO organizare si desfasurare evaluare Lb. germana, inscriere CP 2021-2022, Sc. I.L.Caragiale Sibiu

Anexa 2 Consimtamant parinte

Completarea consimțămintului de prelucrare a datelor cu caracter personal, aflat în Anexa 2, în care părinte/tutore legal instituit/reprezentant legal al candidatului își declară acordul pentru tipul de evaluare la care va participa copilul: online sau față în față, precum și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Documentul poate fi transmis on-line sau depus la secretariatul scolii. Participarea copiilor la proba de testare a cunoștințelor de limbă germană se face doar în baza completării acestui document.

Sinteze

Organizarea verificarii cunostintelor

Evaluarea online – desfășurare

Evaluarea față în față – desfășurare

Atentie:
Desfășurarea verificării cunoștințelor de limbă germană maternă on-line și față în față, se va realiza prin intermediul celor 2 probe: proba de înțelegere a mesajului transmis în limba germană (Maldiktat) și Proba orală (ce nu vor depăși 20 de minute/candidat pentru ambele probe).Comisia de evaluare își va desfășura activitatea în unitatea de învățământ. Evaluarea se va face în paralel, în săli diferite. La proba orală în evaluarea față în față și la probele on-line nu se admit contestații.

Programarea prescolarilor pentru verificarea cunostintelor de germană (se afisează in data de 13.05.2021, ora 15.00): 2 grupe de 4 candidati si 2 grupe de 6 candidati. Un candidat va participa la test on-line ( este prezent in Germania).

Repartizarea pe grupe de candidați care au optat pentru evaluarea on-line și evaluarea față în față, în urma analizei consimțămintelor și eventualelor cereri speciale. Grupele vor fi grupate alfabetic și ulterior se va realiza codificarea numelor candidaților (codul reprezinta numărul de înregistrare al cererii de înscriere în clasa pregătitoare si data inregistrarii).

Afișarea listelor cu planificarea copiilor pe zile și ore, la avizierul unității de învățământ și pe site-ul acesteia. Această planificare se poate transmite și pe mailul părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal al copilului, cu confirmarea primirii informației, la solicitarea scrisă a acestuia. Planificarea conține și menționarea modului de evaluare pentru care a optat părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentatul legal al copilului.

Termen: 13.05.2021

Rezultate evaluării cunoștintelor de limba germana în vederea înscrierii în învățământul primar – 2021/2022

  1. Rezultate testare germana