Deutsch Muttersprache

1. Maldiktat -25.05.2024, ora 9.00 (programare ISJ Sibiu)

2.Oral – 25.05.2024, începând cu ora 10.00 (grupe programate vor fi afisate in data de 22.05.2024)

Listele candidati CP germana materna 2024 (grupe și interval orar)

Program testare orala CP 2024-2025

 PROGRAMA ORIENTATIVA PT TESTAREA LB GERMANA

22 de locuri disponibile pentru Clasa Pregatitoare – Sectia germana materna (an şcolar 2024-2025)

Numar de candidati: 34 ( 1 cetățean german)

Testul de limba germană se va desfăşura astfel:

1.Maldiktat- 25.05.2024 

Proba se va desfășura de la ora 9.00  în 2 săli de clasă. Subiectele sunt comune și vor fi transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu cu 10 minute înainte de desfășurarea probei.

Atenție: fiecare copil se va prezenta la testare cu un penar echipat cu creioane colorate, ascuțite, creion, gumă de șters.

Repartizare Maldiktat – Programare CP germana

2. Oral – 25.05.2024, începând cu ora 10.00 (7 grupe)

Locația: corpul nou de clădire (Corpul B)

Părinții vor primi codul de anonimizare al candidaților (sub semnătură) înainte de proba Maldiktat.  Acest cod unic pentru fiecare candidat reprezintă numărul de înregistrare al cererii de înscriere în clasa pregătitoare. 

PROGRAMARE 

Candidații trebuie să se prezinte la școală cu 10 minute înaintea orei programate pentru testare.

Teme  vizate  la  evaluarea cunoştinţelor de limba germană  pentru copiii  înscrişi pentru Clasa Pregătitoare – secţia germană maternă 

PROGRAMA ORIENTATIVA PT TESTAREA LB GERMANA

Atestarea apartenentei la etnia germana 2024 – Atestare apartenenta etnie germana 2024

  • Rezultate evaluare dosare etnici clasa pregătitoare 2024 –  (3 cereri).

Procedura operationala privind aplicarea criteriului specific de departajare – cunoașterea limbii de predare germană, în vederea înscrierii în învățământul primar 2024-2025 – Procedură Operațională_P.O 129_Revizia 4 Scoala Gimnaziala ,,Ion Luca Caragiale” 

Atentie:

Desfășurarea verificării cunoștințelor de limbă germană maternă se va realiza prin intermediul celor 2 probe: proba de înțelegere a mesajului transmis în limba germană (Maldiktat) și Proba orală (ce nu vor depăși 15 de minute/candidat pentru ambele probe).  Nu se admit contestații.

Grupele vor fi grupate alfabetic și ulterior se va realiza codificarea numelor candidaților.

Afișarea listelor cu planificarea copiilor pe zile și ore, la avizierul unității de învățământ și pe site-ul acesteia. Termen: 22.05.2024

Rezultate evaluării cunoștintelor de limba germana în vederea înscrierii în învățământul primar – 2024/2025 ( în data de 25.05.2024)

  1. Rezultate testare germana – Rezultate evaluare CP germană 2024-2025