Deutsch Muttersprache

22 de locuri disponibile pentru Clasa Pregatitoare – Sectia germana materna (an şcolar 2022-2023)

Numar de candidati: 35 (3 etnici germani și 2 cetățeni germani).

Testul de limba germană se va desfăşura astfel:

1. Maldiktat- 14.05.2022 (sambata, ora 10.00).  Toți candidații se vor prezenta la ora 9.45 în spatiul relocat școlii – Module – Valea Aurie, curtea Scolii nr.25 Sibiu, str. Fantanele.

Părinții vor primi codul de anonimizare al candidaților (sub semnătură).  Acest cod unic pentru fiecare candidat reprezintă numărul de înregistrare al cererii de înscriere în clasa pregătitoare. 

Proba se va desfășura de la ora 10.00 în 2 săli de clasă. Subiectele sunt comune și vor fi transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu cu 10 minute înainte de desfășurarea probei.

Atenție: fiecare copil se va prezenta la testare cu un penar echipat cu creioane colorate, ascuțite, creion, gumă de șters.

În cursul zilei de 14.05.2022 se va afișa punctajul opținut de candidați.

Repartizare Maldiktat_14.05.2022

Rezultate testare Maldiktat – 14.05.2022

Rezultate Maldiktat – etapa speciala – 16.05.2022

2. Oral – 16.05.2022 ( luni, ora 13.00).

PROGRAMAREA PENTRU EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA GERMANĂ

Program 16.05.2022-Evaluare cunoștințe de limbă germană

Candidații trebuie să se prezinte la școală cu 10 minute înaintea orei programate pentru testare.

Locatia: spatiul relocat școlii – Module – Valea Aurie, curtea Scolii nr.25 Sibiu, str. Fantanele.

Teme  vizate  la  evaluarea cunoştinţelor de limba germană  pentru copiii  înscrişi pentru Clasa Pregătitoare – secţia germană maternă Programa orientativa CP germana 2022

  1. Programa orientativa pentru testarea cunoştinţelor de limba germană pentru copiii înscrişi pentru clasa pregătitoare-secţia germană – PO _129_Revizia 2_CP_Germană

Atestarea apartenentei 

Adesă ISJ etnia germană 2022

  • Rezultate evaluare dosare etnici clasa pregătitoare 2022 – toate cererile au fost aprobate.

Procedura operationala privind aplicarea criteriului specific de departajare – cunoașterea limbii de predare germană, în vederea înscrierii în învățământul primar 2022-2023 – Procedură Operațională_P.O 129_Revizia 2 Scoala Gimnaziala ,,Ion Luca Caragiale”

 

Atentie:

Desfășurarea verificării cunoștințelor de limbă germană maternă se va realiza prin intermediul celor 2 probe: proba de înțelegere a mesajului transmis în limba germană (Maldiktat) și Proba orală (ce nu vor depăși 15 de minute/candidat pentru ambele probe).  Nu se admit contestații.

Grupele vor fi grupate alfabetic și ulterior se va realiza codificarea numelor candidaților.

Afișarea listelor cu planificarea copiilor pe zile și ore, la avizierul unității de învățământ și pe site-ul acesteia. Termen: 13.05.2022

Rezultate evaluării cunoștintelor de limba germana în vederea înscrierii în învățământul primar – 2022/2023

  1. Rezultate testare germana – Rezultate finale clasa pregătitoare – secția germană – Catalog final CP germana