Criterii de departajare

Criteriile generale de departajare sunt următoarele art. 10. – (2):

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile generale, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile generale. La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la lit. b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la lit. c). Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale menționate. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.
Criteriile specifice de departajare (vor fi publicate dupa aprobarea de catre juristul ISJ Sibiu – 2019)
 Pentru secția română
1. Copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, iar copilul este încredințat cu documente legale unei persoane cu domiciliul în circumscripția școlii – documente notarial prin care copilul este încredințat solicitantului;
Pentru secția germană
1.Cunoașterea limbii germane (dovedită în urma evaluării), acest criteriu fiind aplicat înaintea criteriilor generale.