Calendarul înscrierilor

ORDIN nr. 3.704/17 februarie 2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

OM_3704_2023_calendar_inscriere_primar

Calendar ( sinteză)

30 martie 2023: Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

3 aprilie 2023: Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere – tip   (Anexa 2) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv.

5 aprilie-26 aprilie 2023: Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar – pentru copiii care au frecventat grădinița și pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

3 mai- 18 mai 2023:

 • Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
 • Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;
 • Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Program inscriere: 3 mai – 18 mai 2023

Luni-joi intre 8.00-16.00

Vineri intre 8.00-17.00.

Locatia: Corpul B, parter, sala 1.2.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

19 mai- 22 mai 2023: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

31 mai 2023: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a copiilor înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

5 iunie 2023: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

6 iunie-12 iunie 2023:

  • Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
  • Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

13 iunie-14 iunie 2023:

  • Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
  • Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

15 iunie 2023: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

1 septembrie- 8 septembrie 2023:

  • Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
  • Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Programarea telefonica se poate realiza la numarul : 0369 410 015