Anunțuri publice / Stundenplan ansagen

Post vacant 

Anunt-posturi-angajare contabil

Grafic proba practica

Grafic interviu

Plan de interviu

Rezultatul selectării  dosarelor  de înscriere la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiilor publice de executie de îngrijitor  (1 post nedidactic) din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Ion Luca Caragiale’’

Rezultate selectare dosare concurs angajare ingrijitor

Fisa post ingrijitor

Efectuarea curățeniei și dezinfecției în spatiile școlii

Codul de etică al personalului angajat cu contract de muncă la Școala Caragiale

INTERVIUL

Se testează abilitatea, caracteristicile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de Comisia de concurs în ziua desfășurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

  Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

  1. Abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  2. Capacitatea de analiză și sinteză;
  3. Motivația candidatului;
  4. Comportamentul în situațiile de criză;
  5. Inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări în ceea ce privește opinia politică ale candidatului, se asociază sindicale, religie, etnie, materiale pentru spații, origine socială sau îngrijire pot constitui discriminări pe criterii de sex.

PROBA PRACTICĂ

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în ocuparea posturilor vacante.

Proba practică se desfășoară în baza planului stabilit realizat de Comisia de concurs.

Planul va include criterii de evaluare:

  1. capacitate de adaptare;
  2. capacitatea de gestionare a unei situații dificile;
  3. îndemânare și abilitare în realizarea practicilor cerințelor;
  4. capacitatea de comunicare;
  5. capacitatea de gestionare a unei practici resurselor alocate pentru desfășurarea probei.

În timpul testării pentru probă practică se pot stabili și alte criterii de evaluare. Aspectele constatate în timpul derulării probei practică vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretar comisiei de concurs.

Probele se vor desfasura in data de 22.09.2021. Ordinea, intervalul orar se vor afisa in data de 21.09.2021.

Post vacant ingrijitor