Post vacant ingrijitor

În temeiul art.31.alin.1 din Legea nr.153 / 2017 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 actualizat  cu H.G. nr.1027/11.11.2014  – ,,Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,, ,

Școala Gimnazială ,,ION LUCA CARAGIALE” anunţă scoaterea la CONCURS a următorului post vacant pentru personal nedidactic:

Îngrijitor I – 1 post de execuție, studii medii, 1 normă întreagă, perioadă nedeterminată, personal nedidactic

Detalii:

Anunt posturi angajare

Presa:

31.08.20211

MO 847

 

Both comments and pings are currently closed.