Program national pilot de tip „Școala dupa scoala” (SDS) – activitati remediale.

Pentru a putea demonstra criteriile de eligibilitate de mai sus, elevii trebui să prezinte „documentele justificative”. Acestea sunt:

  • a) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului: listă prezentată de către unitatea de învățământ, pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declarație pe propria răspundere în acest sens;
  • b) pentru elevii care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină: lista elevilor corigenți sau cu situația neîncheiată la sfârșitul semestrului precedent prezentată de către unitatea de învățământ;
  • c) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate școlare/rezultate la evaluarea inițială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învățământ.

Detalii:

SDS Program national pilot – Activitati remediale sem. al 2-lea an scolar 2020-2021

Ordinul MEd nr. 3300 din 2021 norme metodologice Program pilot acoala dupa scoala

SDS – Program pilot Activitati remediale Anexa nr. 1 – CERERE

SDS Documentul legislativ NORME METODOLOGICE de aplicare a programului pilot activitati remediale

SDS Program pilot Activitati remediale Anexa nr. 2 DECLARATIE pe propria raspundere

SDS SINTEZĂ norme metodologice desfasurare program pilot activitati remediale

 

Both comments and pings are currently closed.