Inscrierea în Clasa Pregătitoare 2020 – modificari legislative

Informari privind înscrierea în  învățământul primar an școlar 2020-2021, conform ORDIN nr.4244 / 12.05.2020  (M.OF. nr.390 / 14.05.2020)

I. Situatia copiilor ce împlinesc vârsta de 6 ani (în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020)

  • Pentru cei care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor/tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar.
  • Pentru cei care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate – evaluarea dezvoltării copiilor, aflati in situatia mentionata, se efectuează de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE)

II. Inscrierea copiilor

1. Situatia 1parintii care au inscris copilul si au validat inscrierea acestuia la scoala (au fisa inregistrata si semnata) – asteapta afisarea rezultatelor.

2. Situatia 2– parintii care nu au inscris copilul la scoala si doresc acum sa il  inscrie:

  • Inscrierea se poate completa online – aplicația on-line pentru inscriere este disponibilă la adresa: https://inscriere.edu.ro/cerere/registration.html
  • Inscrierea se poate completa si la unitatea scolara (programare telefonica la nr. 0745 363 493).
  • Ulterior urmati etapele din situatia 3.

3. Situatia 3 – parintii care au inscris copilul on-line:

  • Cererea de inscriere trebuie transmisa la scoala prin: e-mail: scoalailcsb@yahoo.com SAU prin poștă SAU poate fi adusa la secretariatul unității de învățământ (programare telefonica la nr. mentionat anterior).
  • Doar in situatia copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 se adauga o copie a recomandarii sau a evaluarii CJRAE (conform punctului I)
  • Validarea fișei tipărite din aplicația informatică poate fi realizată prin semnătură la sediul unității de învățământ (odata cu Cererea de inscriere) sau prin mijloace electronice.

ATENTIE!!! Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie!!! Validarea constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte/tutorele legal instituit/reprezentantul legal.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

  • Alaturi de aceste documente, trebuie sa atasati urmatoarele: 1. Fotocopia actului de identitate apartinand părintelui/tutorelui (persoana care realizează înscrierea); 2. Fotocopia certificatului de naștere al copilului; 3. Declaratia pe proprie raspundere (se poate gasi la secretariat sau pe site-ul scolii la Inscriere C.P.2021 – Documente solicitate).
  • În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate părinţii depun/transmit pe e-mail sau prin poştă şi documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

Atentie !!! În situația în care validarea cererii-tip de înscriere se face în baza declarației pe propria răspundere, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai copiilor au obligația de a prezenta în format fizic documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul primar în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

http://sc16caragiale.ro/calendarul-inscrierilor/

http://sc16caragiale.ro/documente-solicitate/

Both comments and pings are currently closed.