Întâlnirea Consiliului Reprezentativ al Părinților din Școala Gimnazială ,,I. L. Caragiale,, Sibiu

Invitaţi: preşedinţii Comitetelor de părinţi pe clase.

Data: 27.09.2019, ora 18.00.

Tematica:

  1. Prezentarea şi analiza cadrului legislativ al rolului, organizării părinţilor în şcoală (R.O.F.U.I.P. Nr.5079/2016 cu modificările ulterioare);
  2. Prezentarea Raportului general privind starea și calitatea învățământului (2017-2018) din Școala Gimnazială ,,I. L. Caragiale,, Sibiu;
  3. Alegerea reprezentanților părinților în Consiliul de Administrație şi a Consiliului Reprezentativ al Părinților;
  4. Dezbaterea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Şcolii Gimnaziale ,,I.L. Caragiale,, Sibiu;
  5. Prezentarea proiectului international “Global Citizinship” (2018-2020) şi Procedura de implementare;
  6. Asociația de părinți „Princhindeii Caragiale” – prezent, viitor;
  7. Situaţia Proiectului de Extindere a unui nou corp de clădire la Şcolii Gimnaziale ,,I.L. Caragiale,,;
  8. Discuții, propuneri, diverse.

            Va mulțumim.

Director,

prof. Romulus Constantin SIMION

Secvenţe legislative referitoare la organizarea parinţilor în şcoală

Both comments and pings are currently closed.