Rezultatele verificarii cunostintelor de limba germană la admiterea in clasa pregătitoare, secția germană, pentru anul școlar 2020- 2021

 

Rezultatele verificarii cunostintelor de limba germană la admiterea in clasa pregătitoare, secția germană materna, pentru anul școlar 2020- 2021.

Rezultate

 

Organizarea și desfășurarea evaluării cunoștințelor de limbă germană, în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2020-2021

Sectia germana materna (an şcolar 2020-2021)

25 de locuri disponibile pentru Clasa Pregatitoare (se va ține cont de prevederile Acordului  Guvernului României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul școlar din 15.02.1996, art.7).

Testul de limba germană se va desfăşura in perioada 09-11.07.2020.

Detalii (Temele  vizate, Procedura operationala privind aplicarea criteriului specific de departajare – cunoașterea limbii de predare germană, în vederea înscrierii în învățământul primar 2020-2021, Anexe, sinteze, program): 

http://sc16caragiale.ro/deutsch-muttersprache-1/

Rezultate Evaluarea Națională 2020.

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2020 vor fi publicate pe 22 iunie, până la ora 14,00, atât pe site-ul evaluare.edu.ro, cât și la Scoala Gimnaziala ,,Ion Luca Caragiale”. 

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 23 iunie (între orele 8:00 – 12:00).

În acest caz, candidații completează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere (se poate semna, transmite si electronic – in acest interval orar). Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi anunțate sâmbătă, 27 iunie.

Media generală obținută în cadrul Evaluării Naționale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a.

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere la liceu de către absolvenţii clasei a VIII-a este programată în perioada 2 – 6 iulie, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie.

Cerere_ contestatie_2020

 

CENTRUL DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE – Scoala Gimnaziala ,,Ion Luca Caragiale,,

Toate etapele ce vizează examenul de titularizare 2020 sunt suspendate pe perioada stării de alertă. Depunerea dosarelor  se amana.

În conformitate cu OMEC 4594/17.06.2020, transmis către Monitorul Oficial spre publicare,  pe durata stării de alertă instituită pe întreg teritoriul țării se suspendă organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la punctul I, subpunctele 12-25 din anexa nr. 19 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile, prevăzute la alineatul (1), vor fi reluate „conform unui calendar aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării”.

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5259.2020

 

 

Repartizarea elevilor la Evaluarea Nationala

Intrarera elevilor in scoala: 8.00-8.30  (clasa a VIII-a A: 8.00 – 8.15; clasa a VIII-a B: 8.15-8.30).

La ora 9.00 incepe Evaluarea Nationala.

Adresa 371_11062020

Repartizarea elevilor pe clase:

SALA 1 (Nr.13) SALA 2 (Nr.14) SALA 3 (Nr.15) SALA 4 (Nr.16)

Succes!